Sherry - First One

Ônibus e trem


Quanto custa uma passagem para _____? 
_____へ行くのはいくらですか?.
(_____ e iku no wa, ikura desu ka?)
Uma passagem para _____, por favor. 
_____へ行く切符を一つ下さい.
(_____ he iku kippu wo hitotsu kudasai)
Para onde vai o trem/ônibus? 
あの電車・バスはどこへ行きますか?
(Ano densha/basu wa, doko he ikimasu ka?)
Onde é o trem/ônibus para _____? 
_____へ行く電車・バスはどこですか? (_____ he iku densha/basu wa, doko desu ka?)
Este trem/ônibus pára em _____? 
この電車・バスは_____で止まりますか? (Kono densha/basu ha, _____ de tomarimasu ka?)
Quando sai o trem/ônibus para _____? 
_____へ行く電車・ばすはいつ発車しますか? (_____ he iku densha/basu wa, itsu hassha shimasu ka?)
Quando chega este trem/ônibus a _____? 
この電車。バスはいつ_____に着きますか? (Kono densha/basu wa, itsu _____ ni tsukimasu ka?)

0 comentários:

Postar um comentário