Sherry - First One

Verbos do 1º grupo

Verbos do 1º grupo: terminados em "u" precedidos por k, s, t, n, m, g, b (nunca por "e")


MODO SIMPLES
PORTUGUÊS
PRESENTE
PASSADO
IMPERATIVO (ordens)
NEGATIVO PRESENTE
NEGATIVO PASSADO
ler
yomu
yo nda
yome
yom anai
yom anakatta
escrever
kaku
ka itta
kake
kak anai
kak anakatta
cortar
kiru
ki tta
kire
kir anai
kir anakatta
encontrar
au
a tta
awe
a wanai
a wanakatta
esperar
matsu
mat ta
matte
mat tanai
mat tanakatta
conversar
hanasu
hana shitta
hanase
hana shinai
hanashi nakatta
apressar se
isogu
isoi da
isogue
isogi nai
isogi nakatta
morrer
shinu
shin da
shine
shini nai
shini nakatta


MODO POLIDO
FORMA "TTE"
PRESENTE
PASSADO
IMPERATIVO (ordens)
NEGATIVO PRESENTE
NEGATIVO PASSADO
GERÚNDIO/ PARTICÍPIO
yomi masu
yomi mashita
yomi nasai
yomi masen
yomi masen deshita
yo nde
kaki masu
kaki mashita
kaki nasai
kaki masen
kaki masen deshita
ka itte
kiri masu
kiri mashita
kiri nasai
kiri masen
kiri masen deshita
ki tte
ai masu
ai mashita
ai nasai
ai masen
ai masen deshita
a tte
machi masu
machi mashita
machi nasai
macchi masen
macchi masen deshita
mat te
hanashi masu
hanashi mashita
hanashi nasai
hanashi masen
hanashi masen deshita
hana shitte
isogi masu
isogi mashita
isogi nasai
isogi masen
isogi masen deshita
isoi de
shini massu
shini mashita
shini nasai
shini masen
shini masen deshita
shin de

0 comentários:

Postar um comentário